11 maja – Przedszkole Miejskie nr 4 wznawia pracę
11 maja – Przedszkole Miejskie nr 4 wznawia pracę
Dodany dnia7 maja 2020 |przez Maciej Polański

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku informuje, że Przedszkole Miejskie nr 4 w Leżajsku
wznawia swoja działalność od 11 maja 2020r.

 

Warunki kwalifikujące dziecko do powrotu do przedszkola

w związku z ograniczoną liczebnością grupy przedszkolnej

zgodnie z wytycznymi epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020 r.

 

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

– których oboje rodzice pracują, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19;

– samotnie wychowywane przez jednego z pracujących rodziców.

2. W miarę wolnych miejsc w przedszkolu przyjmowane będą dzieci na wniosek pozostałych rodziców.

3. W przypadku konieczności zapewnienia opieki dla dzieci obojga rodziców pracujących dyrektor zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia trwającej opieki przedszkola dzieciom rodziców niepracujących oraz gdy pracuje tylko jedno
z rodziców.

4. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka jest zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Leżajsku w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz wypełnienie deklaracji (do pobrania
z zakładki Przedszkole lub w siedzibie przedszkola).

UWAGA!!    Mała zmiana przedszkole będzie otwarte już od godziny 6:30.

 

Regulamin przyjmowania i odbierana dzieci z oświadczeniami (kliknij aby otworzyć)