Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019
Dodany dnia22 października 2019 |przez BW

 

11 października 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku odbyła się akademia przygotowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły, zarówno z młodszych jak i starszych klas, wykonali przygotowany przez nich program. Obecni byli także rodzice, którzy dumnie oglądali występy swych pociech z widowni.

Część oficjalną rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem Hymnu Polski. Następnie prowadzący akademię – przedstawiciele klasy 8b – powitali dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oraz rodziców.

Po przemówieniu Pana Dyrektora i Przewodniczącej Rady Rodziców uczniowie wręczyli na ręce Pana Dyrektora symboliczną wiązankę kwiatów, złożyli  życzenia w imieniu uczniów całej szkoły, podziękowali za okazywane wsparcie i trud włożony w wychowanie i edukację. Część oficjalną zamknięto wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły.

Na wstępie programu artystycznego, koordynowanego przez p. I. Marzec-Wiącek i p. B. Miazgę-Stawarz, ósmoklasiści przypomnieli o tym, jak trudna bywa praca nauczyciela, a także o konieczności doceniania jej przez nas, uczniów.

Z kolei na scenie pojawili się uczniowie klasy 1c, tworzący wokalno-instrumentalną grupę „Pod schodami”, którzy brawurowo wykonali piosenkę „Jesień” do słów L. Rydla,  z akompaniamentem  fletów. Opiekunką zespołu jest p. E. Janas a autorem jego wszystkich repertuarowych kompozycji i aranżacji jest p. A. Janas.

W dalszej części widowiska usłyszeliśmy piękną piosenkę dedykowaną pedagogom, zaśpiewaną przez uczennice z klasy 3c, które do występu przygotowane zostały przez p. B. Sarzyńską, a następnie reprezentantki klasy 5b popisały się wspaniałą recytacją wierszy okolicznościowych.

Chwilę później mieliśmy przyjemność posłuchania piosenki „Bez Ciebie jesień”, zaprezentowanej przez jedną z chórzystek chóru szkolnego ,,Cantiamo” pod kierunkiem p. B. Kuczek.

Kolejna odsłona programu artystycznego była wspaniałym pokazem tańców ludowych  w wykonaniu zespołu ,,Leliwa”, prowadzonego przez p. T. Dydacką-Jarek.

Uczniowie klasy 6c przygotowali krótką inscenizację ,,Ziółka”, która miała charakter humorystyczny. Po niej usłyszeliśmy urokliwą piosenkę „Pogoda dla bogaczy”, zaśpiewaną przez występującą już wcześniej chórzystkę.

Jedną z wieloletnich tradycji naszej placówki są występy szkolnego kabaretu „Szpila”. Tym razem jego członkowie rozbawili nas skeczem „Duża przerwa”. Przebrani za nauczycielki uczniowie klasy 7c w satyryczny sposób zwrócili uwagę na bolączki doskwierające polskiej oświacie. Opiekunką kabaretu od ponad trzydziestu lat jest p. I. Marzec-Wiącek.

Duży aplauz widowni wywołał zachwycający pokaz gimnastyki artystycznej uczennic z klas młodszych, podopiecznych p. L. Dziki, prowadzącej zajęcia gimnastyczne w naszej szkole.

Na zakończenie akademii uczennica klasy 6c, przygotowana przez p. B. Kuczek, wprowadziła nas w nastrój zadumy, wykonując przepiękną piosenkę „Koncert na dwa świerszcze.”

Integralną częścią występów artystycznych była oryginalna i kunsztowna oprawa scenograficzna, opracowana przez p. B. Sarzyńską.

Bardzo podobały mi się występy moich kolegów i koleżanek, byłam pod wrażeniem ich umiejętności, mam także nadzieję na powtórzenie tych emocji. Uważam, że Dzień Edukacji Narodowej jest jedną z moich ulubionych uroczyście obchodzonych w naszej szkole imprez. Utwierdzam się wtedy w przekonaniu, iż jesteśmy wspólnotą, którą łączy pasja i oddanie nauce.

 

Maja Miś (8b)