ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W LEŻAJSKU
ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W LEŻAJSKU
Dodany dnia8 listopada 2019 |przez BW

Ślubowanie na sztandar szkoły to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. W naszej placówce miało ono  miejsce 23 października 2019 r. i wzięło w nim udział 65 pierwszoklasistów.

 

Uroczystość miała podniosły charakter, a swoją obecnością zaszczycili ją Burmistrz Leżajska p. Ireneusz Stefański, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Paulina Nowak, Proboszcz Parafii Farnej ksiądz Marek Cisek, dyrektor szkoły p. Maciej Polański oraz wicedyrektor szkoły p. Jadwiga Franus.

 

W początkowej części szkolnej gali uczniowie klas pierwszych, wspomagani przez starsze koleżanki i starszych kolegów z klasy siódmej, zaprezentowali licznie przybyłej publiczności bogaty program artystyczny. Występ był świadectwem ich dużych umiejętności recytatorskich oraz wokalnych i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Młodych artystów wielokrotnie nagradzano gromkimi brawami. Ten swoisty egzamin zdali na szóstkę.

 

W kolejnej odsłonie uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na ucznia symbolicznym ołówkiem. Ceremoniał pasowania przeprowadzili wspólnie dyrektor szkoły p. Maciej Polański oraz wicedyrektor p. Jadwiga Franus.

 

Zgodnie z tradycją leżajskiej „dwójki” wychowawczynie klas pierwszych zawiązały społeczności klasowe, które następnie pan dyrektor włączył do grona uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Tę część uroczystego spotkania zakończyło udzielenie błogosławieństwa wszystkim zebranym przez Proboszcza Parafii Farnej księdza Marka Ciska.

 

Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom oraz zaproszonym gościom wielu miłych przeżyć i wrażeń. Nie zabrakło też upominków. Nowo pasowani otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki ufundowane przez Radę Rodziców.  Na koniec dzieci rozeszły się do swoich sal, gdzie czekał na nie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Zwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna prowadzona przez uczniów klasy ósmej.

 

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce, rozwijania zdolności i zainteresowań oraz nawiązania wspaniałych przyjaźni.