Sukces w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”
Sukces w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”
Dodany dnia24 listopada 2020 |przez BW

 

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Regulamin konkursu wyznacza konkretne cele. Spośród wskazanych utworów należy wybrać obowiązkowo „Mazurek Dąbrowskiego i dwa dowolne utwory zawarte w regulaminie. Wszystkie muszą być wykonane zgodnie z zapisem nutowym. Nie to jednak stanowi trudność. Największym problemem dla mnie było to, że musiała wziąć udział w tym konkursie co najmniej połowa społeczności uczniowskiej danej szkoły. Właściwie sama chyba nigdy nie przystąpiłabym do takiego konkursu, ponieważ prowadzę chór trzygłosowy. Są to więc dzieci z predyspozycjami wokalnymi i muzycznymi. Trudno jest osiągnąć to, żeby połowa uczniów ze szkoły zaśpiewała wokalnie czysto. Pierwsza edycja odbyła się w setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wtedy to Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej, p. Ewa Fołta, postawiła mnie przed faktem dokonanym. Otóż zgłosiła swoją placówkę do tego konkursu. Wzięłam się do pracy zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, gdyż termin przyjazdu komisji konkursowej wyznaczony był na 18 października 2018 r. Ogłoszenie wyników odbyło się na początku grudnia. Na 300 uczestniczących w przedsięwzięciu szkół, placówka z Jelnej zdobyła II miejsce i wygrała 15.000 złotych.

 

W następnym roku chwilowo pracowałam w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Z mojej inicjatywy szkoła została zgłoszona do tego konkursu. Była to II edycja, w której wzięło udział 250 szkół. Przygotowałam uczniów i zdobyliśmy I miejsce. Do leżajskiej „jedynki” wpłynęło 20.000 złotych. Zdecydowałam więc, żeby wziąć udział również w kolejnej III edycji tego konkursu, skoro dwie poprzednie zakończyły się ogólnopolskim sukcesem.

 

W 2020 r. do zmagań konkursowych została zgłoszona Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ poprzednie szkoły w porównaniu z obecną były mało liczne. W leżajskiej „dwójce” w konkursie wzięło udział ponad 270 uczniów, trzy razy więcej niż w szkołach poprzednich. Samo zsynchronizowanie takiej ilości osób, żeby tylko było równo, było nie lada sztuką, a co dopiero, żeby było czysto, z poprawną emisją? Poza tym wybrałam bardzo trudny repertuar – obowiązkowo „Mazurek Dąbrowskiego oraz dwa utwory z puli wyznaczonej w regulaminie: „Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy oraz niezmiernie trudną, bogatą w melizmaty „Bogurodzicę. Naprawdę robi to wrażenie, gdy 270 dzieci śpiewa jednogłosowo średniowieczną „Bogurodzicę”. Naszą szkołę komisja odwiedziła 25 lutego 2020 r. Części dzieci doskwierał wtedy kaszel, ale zaśpiewały pięknie. Sama byłam pod ogromnym wrażeniem takiej ilości uczestników i ich interpretacji. Potem niestety ogłoszenie werdyktu się wydłużało, ze względu na panującą pandemię. W końcu 16 listopada 2020 r. wyniki zostały ogłoszone. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku zdobyła II miejsce w Polsce. Jest to dla mnie i dla całej społeczności szkolnej ogromny sukces. Podkreślę jeszcze raz, że praca była wyjątkowo trudna ze względu na ilość uczniów, która musiała wystąpić, zważywszy na regulamin. Dla mnie to II miejsce jest jak Grand Prix.

 

Komisja ogólnopolska w tym roku była wyjątkowo liczna i złożona z wybitnych pedagogów i profesorów uczelni muzycznych – autorytetów polskiej chóralistyki:

 

przewodniczący

1.       Krzysztof Kozłowski

główni jurorzy:

2.       Prof. Anna Domańska

3.       Prof. Wioletta Miłkowska

4.       Krystyna Pałyga-Stańczak

5.       Prof. Aleksandra Paszek-Trefon

6.       Prof. Małgorzata Nowak

7.       Prof. Dariusz Dyczewski

8.       Prof. Roman Grucza

9.       Prof. Grzegorz Oliwa

10.     Prof. Wiesław Delimat

11.     Wojciech Maciejowski

 

 

                                                                               Barbara Kuczek