17, 18, 19 grudnia – próbny egzamin ósmoklasisty
17, 18, 19 grudnia – próbny egzamin ósmoklasisty
Dodany dnia14 grudnia 2019 |przez Maciej Polański

W dniach 17, 18, 19 grudnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

 

– Klasy 1 – 4 przychodzą zgodnie z planem lekcji,

– Klasy 5 – 7 w tych dniach przychodzą na 3 godz. lekcyjną tj. na 9:50,

Wyjątek stanowią klasy 6b i 6c.  W czwartek, klasy te mają  1 lekcję na basenie i 2 lekcję wychowania fizycznego w budynku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 8.

 

19 grudnia o godz. 10:00 odbędą się „Jasełka” w budynku przy ulicy Mickiewicza.

W związku z tym  po dwóch godzinach:

 – Klasy 1 – 3 przechodzą do budynku przy ul. Mickiewicza pod opieką wychowawców,

 – Klasę 4a –    przyprowadza –      ks. K Gniwek

                     –    odprowadza    –      ks. K Gniwek

 – Klasę 4b –    przyprowadza  –     A Chmura

                     –    odprowadza     –     A Sroka

 – Klasami  5 – 8   opiekują się nauczyciele uczący na 3 godz. lekcyjnej

 

Po przedstawieniu odbywają się kolejne lekcje zgodnie z planem.