Dokumenty
Dokumenty

Prawo szkolne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Leżajsku

Dokumenty ogólnodostępne:

 

Procedura ewakuacji w ZSP Nr 2

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Zasady oceniania zachowania uczniów (wyciąg ze statutu szkoły)