Zapisy do przedszkola
Zapisy do przedszkola

Zapisy dzieci do przedszkola
w roku szkolnym 2024/2025

 

Zapisy do przedszkola:

 

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola Nr 4 w Leżajsku (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych):
– w postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024 r. do 07.03.2024 r.
– w postępowaniu uzupełniającym od 13.06.2024 r. do 05.08.2024 r.
 
Wypełnione dokumenty (pobrane z przedszkola lub strony internetowej, z zakładki ,,Zapisy do przedszkola”) proszę złożyć w przedszkolu osobiście w godzinach 6.30 – 16.30.
 
Dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola:
 
Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 23.02.2023 do 26.02.2024.
(Odbiór i złożenie deklaracji w przedszkolu ).
 
Dokumenty:
 
2024-2025 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 
2024-2025-Oświadczenia rodziców o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 
Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
 
Klauzura informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka