O zespole
O zespole

Dyrektor – Maciej Polański

w-ce dyrektorzy – Jadwiga Franus, Elżbieta Furmańska

 

nauczyciele:

 • Czyż-Czerwonka Małgorzata
 • Dydacka – Jarek Teresa
 • Dziki Lilianna
 • Grzywacz – Domagała Bernadeta
 • Irzykowska Jolanta
 • Jakubek Joanna
 • Jarzyńska Agnieszka
 • Kasper-Janeczko Aleksandra
 • Klimczak Dorota
 • Kuczek Barbara
 • Marzec-Wiącek Iwona
 • Miazga – Stawarz Bernadetta
 • Miłobóg Grażyna
 • Orzelska-Witkowska Marzena
 • Pelc Irena
 • Pliszka Krystyna
 • Rowiński Janusz
 • Rzeszutko Józef
 • Sarzyńska Barbara
 • Sroka Agata
 • Szczawińska Anna
 • Wiącek Bogusław
 • Woś Beata
 • Wysocka Ewelina
 • ks. Dziedzic Łukasz
 • Zygmunt Dorota
 • Żak Anna
 • Cisło Joanna
 • Czech Jacek
 • Ćwiek Gabriela
 • Grabek Marta
 • Filarowska Elżbieta
 • Franus Jadwiga
 • Goch Jolanta
 • Grudzień Małgorzata
 • Grzywna Agnieszka
 • Kątnik-Simko Barbara
 • Kisielewicz Tomasz
 • Komor-Franus Monika
 • Kowalska Małgorzata
 • Kuczkowska Agnieszka
 • Kyc Dionizy
 • Latuszek Dariusz
 • Marzęciak Marta
 • Motor Maria
 • Nycz Agnieszka
 • Raźnikiewicz Romana
 • Rzeźnik Dorota
 • Śliwińska Beata
 • Świta Jerzy
 • Zygmunt Bożena