W latach 2012-2014 SP 2 w Leżajsku wdrożyła kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach akcji Comeniusa  „Wielostronne Projekty Szkół”. PrzedsięwzięcieWięcej

calendar9 maja 2016

The coordinators of all the activities in the project „Exploring our culture through the eyes of our European partners inWięcej

calendar9 maja 2016

Prezentacja o Leżajsku Nauczycielska sesja koordynacyjna w Imoli Kolędy i pastorałki Garncarskie warsztaty edukacyjne Wycieczka edukacyjna do Muzeum Kultury LudowejWięcej

calendar9 maja 2016

We wrześniu 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku przystąpiła do realizacji projektu „Poznawanie dziedzictwa kulturowego oczyma naszych europejskichWięcej

calendar9 maja 2016