Projekt „Zdrowe dzieci – zdrowa szkoła”
Projekt „Zdrowe dzieci – zdrowa szkoła”
Dodany dnia9 maja 2016 |przez admin

W latach 2012-2014 SP 2 w Leżajsku wdrożyła kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach akcji Comeniusa  „Wielostronne Projekty Szkół”. Przedsięwzięcie pod nazwą „Zdrowe dzieci – zdrowa szkoła”, w którym oprócz leżajskiej „dwójki” uczestniczyły jeszcze placówki oświatowe z Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch, miało przede wszystkim charakter profilaktyczny. Jego główne założenia dotyczyły upowszechniania wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia i kształtowania umiejętności tworzenia przyjaznych relacji międzyludzkich. Projekt zakładał ponadto promowanie nauczania języków obcych oraz pogłębianie wiedzy o rozmaitych aspektach kultury europejskiej.

Dokumentacja realizacji projektu:

http://2lezajskcomenius.blogspot.com/  

http://sp2lezajskcomenius.blogspot.com/