Zapisy do klas I
Zapisy do klas I

Rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021

 

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej można składać od 25 do 27 marca 2020 r. w godz. 8:00-17:00 w sekretariacie szkoły, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Rodzice/Opiekunowie zamieszkali na terenie Leżajska będą proszeni o przedłożenie podczas zapisu dowodu osobistego. Rodzice/Opiekunowie nie zamieszkali w Leżajsku będą proszeni i okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka.

 

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych:

 

 

Prawo miejskie dotyczące rekrutacji do klas I szkoły podstawowej (Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Leżajska z 24 stycznia 2020 r., Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i I klas szkoły podstawowej):