Zapisy do klas I
Zapisy do klas I

Rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2023/2024

 

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej można składać od 13 do 15 marca 2023 r. w godz. 9:00-14:00 w budynku szkoły, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8. Poniżej harmonogram rekrutacji:

 

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

 – w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.03.2023 r. do 15.03.2023 r.,

 – w postępowaniu uzupełniającym od 04.05.2023 r. do 09.05.2023 r.

2) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 – w postępowaniu rekrutacyjnym – 17.03.2023 r.,

 – w postępowaniu uzupełniającym – 12.05.2023 r.

3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:

 – w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.03.2023 r. do 24.03.2023 r.,

 – w postępowaniu uzupełniającym od 15.05.2023 r. 17.05.2023 r.

4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 – w postępowaniu rekrutacyjnym – 27.03.2023 r.,

 – w postępowaniu uzupełniającym – 31.08.2023 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Leżajsku):

K. Baczyńskiego, Braci Śniadeckich, Chrobrego, Św. Jana z Dukli, J. Brzozy, Wł. Jagiełły, Kasztanowa, J. Kochanowskiego, H. Kołłątaja, M. Konopnickiej, M. Kopernika, I. Kraszewskiego, M. Skłodowskiej-Curie, A. Mickiewicza nr. 28-119, Ł. Opalińskiego, J. Iwaszkiewicza, I. Paderewskiego, Pl. Dworcowy, Podolszyny, Polna, B. Prusa, M. Reja, Sandomierska od nr 6, Sanowa, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, Spółdzielcza, St. Staszica, F. Szopena, Ppłk. Więcława „Śląskiego”, W. Witosa.
 
Szkoła mieści się w dwóch budynkach:
– klasy I – III uczą się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 (dawne Gimnazjum Miejskie),
– klasy IV – VIII uczą się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 51.
 
Wnioski i zgłoszenia można składać przynosząc osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8.
 
 
Informacji dotyczących rekrutacji udziela pracownik szkoły dostępny pod nr. telefonu: 17 242 78 57 w. 31 (w godz. 9:00 – 14:00)

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych: