Zapisy do klas I
Zapisy do klas I

Rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021

 

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej można składać od 25 do 27 marca 2020 r. w godz. 9:00-14:00 w budynku szkoły, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Leżajsku):

K. Baczyńskiego, Braci Śniadeckich, Chrobrego, Św. Jana z Dukli, J. Brzozy, Wł. Jagiełły, Kasztanowa, J. Kochanowskiego, H. Kołłątaja, M. Konopnickiej, M. Kopernika, I. Kraszewskiego, M. Skłodowskiej-Curie, A. Mickiewicza nr. 28-119, Ł. Opalińskiego, J. Iwaszkiewicza, I. Paderewskiego, Pl. Dworcowy, Podolszyny, Polna, B. Prusa, M. Reja, Sandomierska od nr 6, Sanowa, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, Spółdzielcza, St. Staszica, F. Szopena, Ppłk. Więcława „Śląskiego”, W. Witosa.
 
Szkoła mieści się w dwóch budynkach:
– klasy I – IV uczą się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 (dawne Gimnazjum Miejskie),
– klasy V – VIII uczą się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 51.
 
Wnioski i zgłoszenia można składać w następujący sposób:
 
1. Drukując, wypełniając oraz przesyłając skan dokumentu na adres:
rekrutacja@zsp2-lezajsk.pl
2. Wypełniając formularz on-line (potwierdzenie wysłania formularza automatycznie zostanie przesłane na wskazany e-mail)
3. Wrzucając wypełniony formularz do skrzynki na dokumenty rekrutacyjne, która będzie dostępna przy wejściu głównym do budynku ZSP2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 (dawne Gimnazjum Miejskie). W tym samym miejscu można pobrać papierowe wersje formularzy.
 
Informacji dotyczących rekrutacji udziela pracownik szkoły dostępny pod nr. telefonu: 17 242 78 57 w. 31 (w godz. 9:00 – 14:00)

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Lub wypełniają formularz on line:

Formularz on-line zgłoszenia do klasy I SP2 w roku szkolnym 2020/2021

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku składają:

 

 

Lub wypełniają formularz on-line:

Formularz on-line wniosku o przyjecie do kl. I SP2 w roku szkolnym 2020/2021

 

Rodzice/Opiekunowie zamieszkali na terenie Leżajska będą proszeni o przedłożenie podczas zapisu dowodu osobistego. Rodzice/Opiekunowie nie zamieszkali w Leżajsku będą proszeni i okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka. Wszystkie informacje niezbędne do założenia dokumentacji szkolnej będą uzupełniane po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych:

 

 

Prawo miejskie dotyczące rekrutacji do klas I szkoły podstawowej (Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Leżajska z 24 stycznia 2020 r., Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i I klas szkoły podstawowej):