O projekcie
O projekcie
Dodany dnia9 maja 2016 |przez admin

We wrześniu 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku przystąpiła do realizacji projektu „Poznawanie dziedzictwa kulturowego oczyma naszych europejskich partnerów w interaktywnym świecie” (“Exploring our culture through the eyes of our European partners in the interactive world”) w ramach unijnego programu Comenius. Nadrzędne cele tego międzynarodowego przedsięwzięcia dotyczą: pogłębiania wiedzy o rozmaitych aspektach kultury europejskiej; kształtowania postaw w duchu wzajemnego zrozumienia i tolerancji; przełamywania stereotypów i uprzedzeń; kształtowania umiejętności tworzenia przyjaznych relacji międzyludzkich; podnoszenia kompetencji językowych uczniów i kadry pedagogicznej; promowania stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji szkolnej; rozwijania kreatywności i umiejętności współpracy w grupie; promowania rodzinnej miejscowości i własnego kraju; wymiany doświadczeń pedagogicznych.

Koordynatorami działań projektowych są przedstawiciele szkoły podstawowej CEIP San Benito de Lérez z hiszpańskiego miasta Pontevedra (region Galicja). Oprócz leżajskiej „dwójki” i placówki z Hiszpanii w projekcie biorą udział jeszcze dwie inne instytucje oświatowe: Istituto Comprensivo N. 3 – zespół szkół mający swe siedziby we włoskim mieście Imola i jego okolicach (region Emilia-Romania), oraz St Mary’s Catholic Primary School – szkoła podstawowa z angielskiego miasta Stoke-on-Trent (region West Midlands).