Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki dla Barbary Kuczek
Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki dla Barbary Kuczek
Dodany dnia18 marca 2023 |przez Bernadetta Stawarz

4 marca 2023 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu Edukacyjnego 2022. Była ona uhonorowaniem działalności przedstawicieli świata edukacji i ich pracy włożonej w rozwój nauczania w Polsce.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył wyróżnienia ministerialne pięciu nauczycielom w skali kraju.  Pani Barbara Kuczek miała ten zaszczyt odebrać z rąk ministra Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki za zasługi w pracy dydaktycznej, wytrwałość i profesjonalizm w prowadzeniu szkolnego chóru „Cantiamo” oraz szczególne zaangażowanie na rzecz popularyzacji muzyki i sztuk plastycznych. Należy również zaznaczyć, że Pani Barbara została wytypowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.