Legendy
Legendy
Dodany dnia9 maja 2016 |przez admin

W drugim roku realizacji projektu wszystkie cztery placówki partnerskie zredagowały wspólnie w języku angielskim trzy jednorodne treściowo i stylistycznie legendy podejmujące wątki charakterystyczne dla dziedzictwa kulturowego Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Poszczególne szkoły za każdym razem miały za zadanie stworzyć jedną z czterech części całej opowieści. Powstałe teksty zostały zamieszczone w internetowej bazie European Shared Treasure. Jedna z legend, wzbogacona materiałem ilustracyjnym, jest dostępna w formie prezentacji multimedialnej na portalu SlideShare
(www.slideshare.net/mariarochowicz/the-gold-necklace-of-castrio-a-story-14315284).