Nauczycielska sesja koordynacyjna w Stoke-on-Trent
Nauczycielska sesja koordynacyjna w Stoke-on-Trent
Dodany dnia9 maja 2016 |przez admin

W wyjazdowej sesji koordynacyjnej, która odbyła się w brytyjskiej miejscowości Stoke-on-Trent w dniach  6-12 listopada 2011 roku, naszą szkołę reprezentowało dwoje  nauczycieli: p. Anna Szczawińska, p. Bogusław Wiącek. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia było opracowanie i zatwierdzenie przez przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych biorących udział w projekcie wspólnego planu działań na okres od początku listopada 2011 roku do końca maja 2012 roku.

Podczas warsztatowych spotkań ustalono, iż drugi, zarazem finalny etap realizacji projektu „Poznawanie dziedzictwa kulturowego oczyma naszych europejskich partnerów w interaktywnym świecie” (“Exploring our culture through the eyes of our European partners in the interactive world”) w dalszym ciągu poświęcony będzie kultywowaniu i popularyzowaniu różnorodnych aspektów rodzimego dziedzictwa kulturowego związanych z tradycjami, obyczajami, zwyczajami, obrzędami i cyklicznymi świętami. Uzgodniono też dodatkowe formy przekazywania materiałów edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi szkołami. Do dotychczas stosowanych (międzynarodowego portalu oświatowego Twiducate, oficjalnych blogów i stron internetowych placówek uczestniczących w projekcie) dodano wideokonferencje przy użyciu internetowego komunikatora Skype. Koordynatorzy projektu z czterech krajów przedstawili ponadto szczegółowe zadania przewidziane do realizacji w terminie do końca maja 2012 roku. Będą one dotyczyć, między innymi, tradycyjnych świąt regionalnych, zanikających zawodów rzemieślniczych, legend związanych z miejscem zamieszkania, strojów ludowych.

Uczestnicy kilkudniowej sesji koordynacyjnej, poza angażowaniem się w czynności bezpośrednio związane z organizacją projektu, mieli sposobność zapoznania się z cechami brytyjskiego systemu edukacyjnego (gospodarz spotkania St Mary’s Catholic Primary School to katolicka szkoła podstawowa), wzbogacenia swej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego północno-zachodniej części Anglii (zwiedzanie okręgu zwanego The Potteries słynącego z tradycji garncarsko-ceramicznych oraz zwiedzanie jednego z centrów kultury europejskiej – Liverpoolu), wymiany doświadczeń pedagogicznych z przedstawicielami systemów edukacyjnych innych państw europejskich. 


 Centrum Stoke-on-Trent


 Budynek szkoły St Mary’s Catholic Primary School


 Uczniowskie widowisko artystyczne


 Zajęcia lekcyjne w klasie piątej


 Ekspozycja w Muzeum Garncarstwa i Ceramiki w Stoke-on-Trent