POŻEGNALNA EDYCJA KONKURSU „OMNIBUS”
POŻEGNALNA EDYCJA KONKURSU „OMNIBUS”
Dodany dnia18 czerwca 2018 |przez Jerzy Świta

Tradycją gimnazjum stał się organizowany już od trzynastu lat konkurs interdyscyplinarny „Omnibus”. Adresowany był do uczniów klas drugich, a organizatorkami były p. Gabriela Ćwiek i p. Agnieszka Grzywna.

W dniu 13 czerwca, trzydziestu chętnych uczniów z ostatniego rocznik gimnazjalistów zmierzyło się z 60 pytaniami, ułożonymi przez nauczycieli różnych przedmiotów. Mieli do rozwiązania po pięć zadań z języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, muzyki, informatyki i sportu. Za każde poprawne, pełne rozwiązanie, można było uzyskać jeden punkt.

Laureatami zostali:

I miejsce – Joanna Dadał (2c)

II miejsce – Mikołaj Buba (2d)

III miejsce – Katarzyna Długosz (2c)

Serdecznie gratulujemy.

Oto przykładowe pytania:

 1. Wspólnota ludzi, którzy mają poczucie przynależności do niej oraz świadomość odrębności wobec innych tego typu grup, zwykle zamieszkująca określone granicami terytorium, na którym zachodzą procesy gospodarcze to:
 2. a) państwo
 3. b) naród
 4. c) mniejszość etniczna

 

 1. Wskutek zalania pagórkowatej, skalnej rzeźby polodowcowej powstał typ wybrzeża:
 2. a) riasowy
 3. b) szkierowy
 4. c) fiordowy
 5. d) mierzejowy

 

 1. Tlen wchodzi w skład :
 2. powietrza, II. wody, III. tlenku miedzi (II), IV. mieszaniny piorunującej.

W którym przypadku tlen jest składnikiem związku chemicznego?

 1. I i II
 2. b) II i III
 3. c) III i IV
 4. d) I i IV

 

 1. Witaminy w organizmie człowieka:
 2. stanowią materiał budulcowy komórek,
 3. są najważniejszym składnikiem witamin i hormonów,
 4. odgrywają rolę budulcową oraz regulatorów procesów wewnątrzkomórkowych,
 5. odgrywają rolę regulatorów procesów wewnątrzustrojowych.
 6. Najmniejszą jednostką informacji odpowiadającą pojemności jednej komórki pamięci komputera jest
 7. a) 1 bajt
 8. b) 1 znak
 9. c) 1 bit
 10. d) piksel

 

 1. Aby równość: była prawdziwa w miejsce należy wpisać:
 2. a) 2
 3. b) 1
 4. c)
 5. d) 4

7.Co jest symbolem olimpijskim?

 1. Wskaż zestaw zawierający imiesłowy:
 2. a) przyszedł, siedzi, pisze
 3. b) idąc, czytający, napisany
 4. c) gorący, zielony, hałaśliwy
 5. d) siedem, jasno, niewiele

 

 1. Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z:
 2. a) Gniezna do Warszawy
 3. b) Gniezna do Krakowa
 4. c) Krakowa do Warszawy
 5. Jeżeli na poruszające się ciało nie działa żadna siła, to ciało:
 6. a) zatrzyma się po kilku metrach,
 7. b) zatrzyma się po przebyciu kilku lub kilkudziesięciu metrów, ponieważ zależy to od prędkości
 8. c) zatrzyma się po kilku sekundach
 9. d) w ogóle się nie zatrzyma

 

 1. Opera to utwór:
 2. a) fortepianowy
 3. b) muzyczno- dramatyczny
 4. c) instrumentalny

 

 1. I can’t find (1)………..book, can I borrow (2) ………………….for today?
 2. a) (1) mine, (2) yours,
 3. b) (1) my, (2) your
 4. c) (1) my , (2) yours,
 5. d) (1) me, (2) yours