Rozpoczęcie roku szkolnego 2023 / 2024 w Przedszkolu Miejskim nr 4
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023 / 2024 w Przedszkolu Miejskim nr 4
Dodany dnia28 sierpnia 2023 |przez Bernadetta Stawarz

Szanowni Państwo!

 

 

Od 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, w związku z tym przekazujemy najważniejsze informacje o pracy przedszkola:

 

– Przedszkole Miejskie nr 4 w Leżajsku czynne jest w godzinach: od 6.30 do 16.30,

 

– dzieci z grup –,,Zielonej” – 3-latki,   ,,Niebieskiej” – 4-latki, ,,Czerwonej” – 5 – latki, ”Różowej” – 5 – latkiwchodzą głównym wejściem do przedszkola,  natomiast grupy: „Fioletowa” –6-latki  ,,Pomarańczowa” – 6 – latki wchodzą wejściem od strony basenu i boisk sportowych,

 

– proszę o zapoznanie się z regulaminem przyjmowania i odbierania dzieci.

 

Wszelkie informacje  wychowawcy grup wysyłać będą na podane przez Państwa e-maile.

 

Z poważaniem,

Lidia Kucharska

 

 

Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Leżajsku

 

 • Dzieci przyjmowane są do przedszkola w godzinach 30-8.30.

 

 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

 • Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

 

 • Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

 

 • Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.

 

 • Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 

 • Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.

 

 • Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału  (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30 –7.30), i  oddać je pod opiekę pomocy nauczyciela który w tym czasie pełni dyżur.

 

 • Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.

 

 • W celach bezpieczeństwa o godz. 8.30 drzwi wejściowe do przedszkola będą zamykane.

 

 • Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

 

 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.