Shuttle Time
Shuttle Time
Dodany dnia15 grudnia 2023 |przez Maria Motor

Program Shuttle Time to projekt zainicjowany i organizowany przez Badminton World  Federation. Ma na celu popularyzację zajęć badmintona wśród dzieci i młodzieży. Założeniami Programu jest aktywizacja wszystkich, którzy mogą uprawiać sport oraz ukazanie powszechności tej dyscypliny, która jest dla każdego bez względu na predyspozycje fizyczne. Badmintona także uprawiają czynnie osoby niepełnosprawne.

Shuttle Time na dzień dzisiejszy to:
72 kraje z przeszkolonymi instruktorami 36 krajów, w których wdrożono program a materiały szkoleniowe dostępne w 9 językach. Shuttle Time jest dla dzieci szkolnych wprowadzeniem do uprawiania badmintona jako sportu na całe życie.

Od września ubiegłego  roku w szkole realizowany jest program „Shuttle Time”przez p. Teresę Dydacką Jarek

Dlaczego Badminton?

Badminton jest wspaniałym sportem zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt. Jest odpowiedni dla dzieci w różnym wieku, niezależnie od poziomu ich zdolności i umiejętności. Jest sportem bezpiecznym i atrakcyjnym, mającym szereg zalet. Ćwiczenia badmintona rozwijają ogólne zdolności fizyczne, które są istotne dla dzieci w wieku szkolnym, wliczając:

– koordynację wzrokowo-ruchową;– chwytanie i rzucanie;– umiejętność zachowania stabilności i równowagi;– szybkość i zwinność – zdolność szybkiej zmiany kierunku;– umiejętność wykonywania wyskoku i lądowania;– podejmowanie decyzji / zdolności taktyczne.

Poprzez wspomniane ćwiczenia, dzieci uczą się podstawowych umiejętności badmintona, jak również rozwijają sprawność fizyczną oraz uczą się umiejętności taktycznych, umiejętności jak grać i wygrywać.

Najważniejszą zaletą Badmintona jest wpływ na prawo ciążenia, które działa niekorzystnie na układ kostny, wzrost i rozwój człowieka, natomiast podczas gry w badmintona działamy przeciwstawnie do siły ciążenia, czyli wykonujemy ruch do góry odciążając w ten sposób układ kostny i kręgosłup co niweluje i przeciwdziała skrzywieniom kręgosłupa.

Program Shuttle Time ma na celu:
• wspierać nauczycieli w planowaniu i prowadzeniu bezpiecznych i zabawowych lekcji badmintona;
• stworzyć możliwości stałego rozwoju i osiągania sukcesów;
• osiągać cele ogólne wychowania fizycznego poprzez ćwiczenia badmintonowe;
• dać możliwość nauczycielom ukazywania licznych walorów gry w badmintona poprzez wskazanie szeregu korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania tej gry.
Program nauczania obejmuje technikę, taktykę oraz elementy fizyczne. Tak skonstruowany program ma zapewnić dzieciom poznanie natury badmintona bez zbędnego komplikowania treści programu dla nauczycieli bądź uczniów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z badmintonem.

Podsumowaniem realizacji programu w tegorocznej edycji był udział zawodników w Finałowym Turnieju Programu Shuttle Time w dniu  09.12.2023 Przeworsku. A byli to, Patrycja Szenborn, Fabio Gąsiorek, Tomasz Lipka. Filip Gondek. Wszyscy zawodnicy wyszli ze swoich grup eliminacyjnych. Gratulujemy !!!!