Szkolne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego
Szkolne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego
Dodany dnia17 czerwca 2017 |przez admin

9 czerwca 2017 r. w SP nr 2 w Leżajsku odbyła się uroczysta akademia z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, najpopularniejszego dnia pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, i obchodzonego corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem oraz na odpowiedzialność człowieka za stan przyrody, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także zachęcanie do aktywnej działalności proekologicznej.

Uczniowie leżajskiej „dwójki” przygotowali program artystyczny o tematyce związanej z tym świętem, obejmujący inscenizacje słowno-muzyczne, recytacje wierszy, piosenki i występy taneczne. Wykonawcami widowiska byli reprezentanci klas: III a, III c, IV b, V a, VI a, VI b, VI c.

Organizatorami tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego byli nauczyciele:

– przyrody – p. Marta Halewska, p. Joanna Jakubek,

– edukacji wczesnoszkolnej – p. Barbara Sarzyńska, p. Irena Pelc,

– języka polskiego – p. Iwona Marzec-Wiącek,

– muzyki – p. Piotr Domaradzki.

Nadzór nad bezpieczeństwem urządzeń technicznych w trakcie uroczystości sprawowali: p. Miron Ledwożyw, p. Władysław Szczepanik.