Uczniowie z SP Nr 2 w akcji Sprzątanie Świata 2023
Uczniowie z SP Nr 2 w akcji Sprzątanie Świata 2023
Dodany dnia2 października 2023 |przez Bernadetta Stawarz

Po kilkuletniej przerwie do nasza szkoła ponownie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2023.

Głównym celem wydarzenia było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

 

25. września uczniowie klas V B oraz V A, uczestniczący w zajęciach rozwijających zainteresowania i umiejętności z biologii wraz z opiekunem p. Joanną Jakubek, przyłączyli się do ogólnopolskiej inicjatywy na rzecz ochrony naszej przyrody. Dzięki uprzejmości p. Beaty Jodkowskiej z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leżajsk, uczniowie wyposażeni w worki do segregacji śmieci i rękawiczki ochronne, ruszyli w teren aby oczyścić naszą najbliższą okolicę. Wyruszyli ze swojej szkoły w kierunku ul. W. Jagiełły, następnie wzdłuż obwodnicy miasta Leżajsk do ul. Rzeszowskiej i kolejno uliczkami na ul. Mickiewicza. W sumie przeszli dystans ponad 4 kilometrów. Dzieci bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem zbierali i segregowali śmieci napotkane na trawnikach, skwerach, rowach.

 

 

Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.  Mamy również nadzieję, że nasi uczniowie swoją pracą dali napotkanym ludziom dobry przykład. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w tegoroczną akcję.

 

 

                                                                                  Joanna Jakubek