Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Dodany dnia6 lipca 2017 |przez admin

23 czerwca w godzinach przedpołudniowych miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku oficjalne zakończenie roku oświatowego 2016/2017. W pierwszej części uroczystego spotkania społeczność uczniowska „dwójki” zaprezentowała zgromadzonej w szkolnej sali gimnastycznej publiczności okolicznościowy program artystyczny, który obejmował recytacje wierszy, piosenki, utwory wokalno-instrumentalne, utwory instrumentalne, tańce ludowe i tańce nowoczesne. Wykonawcami widowiska byli: reprezentanci kl. 5a (opiekun p. Bernadetta Miazga-Stawarz); reprezentanci kl. 5b (opiekun p. Bogusław Wiącek); członkowie Koła Tanecznego (reprezentanci kl. 2 i 3, opiekun p. Lidia Kucharska); zespół wokalno-instrumentalny „Grupa pod schodami” (uczniowie kl. 1a, opiekun p. Ewa Janas); dziewczęca grupa taneczna z kl. 3c (opiekun p. Barbara Sarzyńska); dziewczęca grupa wokalna z kl. 6a (opiekun p. Piotr Domaradzki). Oprawę scenograficzną akademii przygotowała p. Barbara Sarzyńska.

W kolejnej odsłonie uroczystości dyrektor szkoły p. Józef Rzeszutko dokonał podsumowania całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej placówki. Uznał on rezultaty procesu edukacyjnego za zadowalające, nadmieniając, że wszyscy uczniowie zostali promowani do klas programowo wyższych, oraz wspomniał o znaczących sukcesach reprezentantów SP 2 w Leżajsku na niwie konkursów przedmiotowych, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, środowiskowych, oraz w rozgrywkach i zawodach sportowych. Pan Dyrektor następnie podziękował kadrze pracowniczej, uczniom oraz Radzie Rodziców za trud włożony w ogół działań edukacyjnych podejmowanych w „dwójce” i przekazał wszystkim zebranym życzenia zdrowia, dobrego samopoczucia i wielu niezapomnianych wrażeń w czasie letnich wakacji.