Wizja szkoły
Wizja szkoły
Dodany dnia14 października 2015 |przez admin

Wizja Szkoły, czyli do czego zmierzamy.

Szkoła jest instytucją przyjazną, bezpieczną, dbającą o przestrzeganie statutowych praw i obowiązków, sprzyjającą wszechstronnemu rozwoju osobowości uczniów, otwartą na współpracę ze środowiskiem, zapewniającą podopiecznym optymalne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.

Nauczyciele tworzą zgrany kolektyw osób z wysokimi kwalifikacjami, wykorzystują najlepsze programy nauczania oraz środki dydaktyczne, są zawsze bardzo dobrze przygotowani do zajęć, stosują urozmaicone oraz efektywne techniki i metody nauczania, realizują się w swojej pracy i są z niej zadowoleni, analizują i doskonalą swoją pracę, są życzliwi i empatyczni, zawsze mają czas dla uczniów i rodziców.

Rodzice darzą zaufaniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, są zadowoleni z działań wychowawczo-dydaktycznych Szkoły, interesują się postępami swoich dzieci oraz są świadomi ich mocnych i słabych stron, angażują się we współpracę ze Szkołą.

Uczniowie lubią Szkołę i wyrażają poczucie dumy z możności uczęszczania do niej,  czują się docenieni i mają poczucie własnej wartości, potrafią organizować swoją naukę i   osiągają wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, umieją właściwie załatwiać swoje  sprawy i rozwiązywać problemy, angażują się w życie klasy, szkoły, środowiska, rozwijają prawidłowe relacje międzyludzkie, dostrzegają potrzeby i prawa własne oraz innych osób, szanują godność własną i drugiego człowieka, promują zdrowy i bezpieczny styl życia, wykazują  szacunek dla symboli narodowych, państwowych i religijnych.