Wznowienie zajęć stacjonarnych dla klas 1-3
Wznowienie zajęć stacjonarnych dla klas 1-3
Dodany dnia15 stycznia 2021 |przez Maciej Polański

Szanowni Państwo

 

Uczniowie klas 1-3 wracają 18 stycznia 2021 r. do szkoły. W związku z tym przypominam o najważniejszych zasadach uczestnictwa w lekcjach szkolnych.

 

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły muszą stosować się do wytycznych MEiN, MZ oraz GIS (kliknij, aby zapoznać się z dokumentem).

 

Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice oczekują na dzieci przed wejściem głównym.

 

Aby nie kumulować dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych opracowano tygodniowe harmonogramy wejść i wyjść ze szkoły dla poszczególnych klas. Z harmonogramami można zapoznać się klikając na linki poniżej: 

 

 

Od 18 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy regulamin świetlicy szkolnej. Z regulaminem można zapoznać się klikając link poniżej:

 

Regulamin Świetlicy – najważniejsza zmiana to wprowadzenie stałych godzin odbioru dzieci. I tura:  14:30 – 14:45, II tura: 15:30 – 15:45.

 

Formularz zgłoszenia godzin odbioru ucznia ze świetlicy – bardzo proszę rodziców uczniów o przesłanie informacji o godzinie odbioru przez formularz elektroniczny (Formularz był wysyłany również przez dziennik elektroniczny, kto wypełnił formularz wcześniej nie musi robić tego powtórnie).

 

Plan lekcji publikowany na stronie http://zsp2-lezajsk.pl/ jest obowiązujący. Publikowane wyżej harmonogramy uszczegóławiają jedynie godziny przyjść i wyjść ze szkoły. Uczniowie przez cały czas będą pod opieką nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

Z poważaniem,

Maciej Polański